Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Vizuální smog

Předmět: Informatika, Občanská výchova,
Třída: 8, 9,
Technologie: Online nástroj, PC, e-Book,

Podobnost trojúhelníků

Předmět: Matematika,
Třída: 9,
Technologie: iPad, Online nástroj, PC, e-Book,

Konstrukce trojúhelníku sss

Předmět: Matematika,
Třída: 6, 7,
Technologie: Online nástroj, PC, e-Book,

Geometrické útvary – bod, přímka, úsečka

Předmět: Informatika, Matematika, Robotika,
Třída: 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Vánoční ozdoby

Předmět: Český jazyk, Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Python, PC,

mBlock - kámen, nůžky, papír

Předmět: Informatika,
Třída: 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Online nástroj, Scratch,

Rýsujeme s Ozoboty

Předmět: Matematika, Robotika,
Třída: 4,
Technologie: Ozobot,

Vyjmenovaná slova

Předmět: Český jazyk, Robotika,
Třída: 3, 4,
Technologie: iPad, iRoot, Codey Rocky,

Proveď příšerku bezpečně lesem

Předmět: Informatika, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Vánoční hvězdy

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: Scratch, mTiny Education, mTiny/mTiny Education,

Dash záchranářem

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova, Vlastivěda/Zeměpis, Technická výchova, Robotika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Bludiště

Předmět: Informatika, Robotika,
Třída: 2, 3, 4, 5,
Technologie: Online nástroj, Python, PC,

Posloupnost barev s Blue-botem

Předmět: Anglický jazyk, Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

SAM Labs Krádež diamantu

Předmět: Informatika, Technická výchova, Robotika,
Třída: 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad, SAM Labs,

Ozobot na cestě po památkách ČR

Předmět: Vlastivěda/Zeměpis,
Třída: 4,
Technologie: Ozobot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14