Pedagogové

Vzdělávání a podpora pedagogů patří mezi naše klíčové aktivity. Zaměřujeme se na základní a mateřské školy zřizované Magistrátem města Plzně. Cílem našich aktivit je podpora smysluplného využívání informačních a digitálních technologií ve výuce.

Během seminářů a webinářů učíme pedagogy efektivně pracovat s interaktivními pomůckami, online nástroji a aplikacemi. Pomáháme jim vytvářet výukové materiály a seznamujeme je s dalšími kreativními možnostmi ve výuce. Díky seminářům a webinářům mají učitelé možnost získat základní i pokročilé dovednosti zaměřené na práci s roboty, robotickými stavebnicemi či badatelsky orientovanými sadami pro výuku přírodních věd. Důraz klademe na smysluplné využívání technologií, pomocí kterých dojdeme k dosažení vzdělávacích cílů, rozvoji kreativity, logického a informatického myšlení a digitálních kompetencí důležitých pro 21. století. Dále nabízíme tandemovou výuku, exkurze pro pedagogy a jejich žáky či přímou výuku ve škole.