Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Fyziologické děje v rostlinách

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 7,
Technologie: iPad,

Tlak v kapalinách

Předmět: Fyzika,
Třída: 7, 8,
Technologie: iPad,

Pravda nebo lež

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 8,
Technologie: iPad, Ozobot,

Obratlovci

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 4,
Technologie: Online nástroj,

Rovnováha na páce

Předmět: Fyzika,
Třída: 7,
Technologie: iPad,

Řešení soustav lineárních rovnic

Předmět: Matematika,
Třída: 9, SŠ,
Technologie: iPad,

Veličiny a jejich měření

Předmět: Fyzika,
Třída: 7,
Technologie: iPad,

Separační metody - destilace

Předmět: Chemie,
Třída: 8,
Technologie: iPad,

Vlastnosti látek - uspořádání částic

Předmět: Fyzika,
Třída: 6,
Technologie: iPad,

Procenta

Předmět: Matematika,
Třída: 7,
Technologie: iPad,

Násobení a dělení lomených výrazů

Předmět: Matematika,
Třída: 9,
Technologie: Ozobot,

Slovní úlohy s desetinnými čísly

Předmět: Matematika,
Třída: 6,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Slovní úlohy řešené rovnicemi

Předmět: Matematika,
Třída: 8,
Technologie: iPad,

Rozhovor - posílání zpráv

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, ScratchJr,

Bludiště - ScratchJr

Předmět: Informatika,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, ScratchJr,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14