Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Namaluj obrázek

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: bez technologií,

Matematika ve filmech

Předmět: Matematika,
Třída: 8,
Technologie: Scratch,

Robotická pohádka

Předmět: Prvouka, Technická výchova,
Třída: MŠ, 1, 2, 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot, bez technologií, Scratch,

Rekurzivní kreslení

Předmět: Informatika, Matematika, Výtvarná výchova,
Třída: 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Online nástroj, Python, jiné,

Základní rovinné útvary

Předmět: Matematika,
Třída: 4,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Pokyny - aerobik

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 4,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Ozobotí dálnice a silnice

Předmět: Vlastivěda/Zeměpis,
Třída: 4,
Technologie: Ozobot,

Programujeme s Dotem

Předmět: Anglický jazyk, Informatika,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Vyjmenovaná slova po B

Předmět: Český jazyk,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Zaokrouhlujeme

Předmět: Matematika,
Třída: 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Úvod do programování s Dashem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 4,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Dělení se zbytkem

Předmět: Matematika,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Početní operace do 100 se Sněžkou

Předmět: Informatika, Matematika, Prvouka,
Třída: 3,
Technologie: Ozobot,

Deskovka s micro:bity

Předmět: Informatika, Technická výchova,
Třída: 4, 5,
Technologie: micro:bit,

Pohádka na dobrou noc

Předmět: Český jazyk,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14