Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Násobilka

Předmět: Matematika,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Domácí mazlíček

Předmět: Informatika, Technická výchova,
Třída: 3, 4, 5, 6,
Technologie: micro:bit,

Přeměny energie

Předmět: Fyzika,
Třída: 9,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Tlačítko

Předmět: Informatika,
Třída: 6,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Výroba elektrické energie

Předmět: Fyzika,
Třída: 9,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Teplota tuhnutí vaječného bílku

Předmět: Fyzika,
Třída: 8,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Šifruj a programuj s Dashem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 8,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Seznámení s roboty Dash & Dot

Předmět: Informatika,
Třída: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Čertí škola se SAM Labs

Předmět: Český jazyk, Hudební výchova, Informatika, Výtvarná výchova, Technická výchova,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, SAM Labs,

Programování bez PC - lego kostky

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Porovnání čísel s Dotem

Předmět: Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Písmena

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: 2,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Hra s čísly

Předmět: Anglický jazyk, Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Nauč Dashe dopravní značky

Předmět: Prvouka,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Kreslení geometrických útvarů

Předmět: Matematika,
Třída: 1, 2,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14