Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Co vidíš na obrázku

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: Interaktivní panel/tabule,

Poznej pohádku

Předmět: Informatika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Metro

Předmět: Informatika,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Cestovní kancelář

Předmět: Informatika, Vlastivěda/Zeměpis, Občanská výchova,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie:

Zakódovaná zpráva

Předmět: Informatika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Haberdasher's Problem

Předmět: Anglický jazyk, Matematika,
Třída: 9, SŠ,
Technologie: iPad, bez technologií, Online nástroj, Scratch, PC,

Grafy funkcí

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 9,
Technologie: iPad, Online nástroj, PC,

Tělesa a rovinné útvary - třídění informací

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 8, 9,
Technologie: iPad, bez technologií, Interaktivní panel/tabule,

Fyzikální veličiny

Předmět: Fyzika,
Třída: 8, 9,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Ozobot v pavučině

Předmět: Český jazyk, Informatika, Prvouka, Výtvarná výchova, Přírodověda/Přírodopis, Robotika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Ozobot,

Pythagorova věta s QR kódy

Předmět: Matematika,
Třída: 8,
Technologie: iPad,

Součet a rozdíl zlomků

Předmět: Matematika,
Třída: 7,
Technologie: iPad,

Ztracené brýle

Předmět: Český jazyk, Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, iRoot,

Ztracená Mája

Předmět: Informatika, Prvouka, Přírodověda/Přírodopis, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Povídání s Májou a Vilíkem

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: iPad,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14