Senioři

Seminář PC naplno - jarní kurz

Anotace: Na kurzu PC naplno se seznámíme s počítačem a základními pojmy. Popíšeme si podrobně myš a klávesnici, vysvětlíme si pojmy složka a soubor a naučíme se pracovat s USB flash diskem. Dále se zaměříme na práci s internetem. Například vyhledávání na internetu, stahování obrázků, založení e-mailové schránky a mnoho dalšího. Kurz je zdarma.

Kurz bude probíhat v termínech: 11. 3. - 20. 5. 2024, 9:00 - 10:30 hod.

Místo: Centrum robotiky, Cukrovarská 23C, Plzeň

Kapacita: 10 účastníků

Registrace: Alena Skřivanová, +420 378 035 535, skrivanova@plzen.eu

_____________________________________________________________________________________________________

Motto: „Výuka přichází za seniorem".

V dnešní době se lidé dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici. Jedním z důvodů je aktivní přístup k životu a možnost vzdělávání.

Studium VU3V přináší seniorům nové poznatky i plnohodnotně strávený čas a pocit vlastní sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt. Ale nejen to, účastníci si mohou díky pravidelnému setkávání společně rozšiřovat vědomosti a sdílet praktické dovednosti a zkušenosti.

Během přednášky studenti zhlédnou videopřednášku a následně je vedena diskuze na dané téma. Na závěr přednášky si mohou studenti ověřit své znalosti při vypracovávání testu, který vyplňují kolektivně. Studenti mají k dispozici sylaby v tištěné podobě. Díky dostupnosti jednotlivých přednášek na webových stránkách www.e-senior.cz si mohou studenti přednášky pouštět doma.

Studentem VU3V se může stát:

občan České republiky s nárokem na pobírání starobního důchodu
invalidní důchodce bez rozdílu věku
Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta PEF ČZU v Praze.

Kontakt pro přihlašování na VU3V: 
Alena Skřivanová
email: skrivanova@plzen.eu  
tel: 378 035 535