Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

První pomoc

Předmět: Informatika, Prvouka, Přírodověda/Přírodopis,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Hudebka pro nehudebníky

Předmět: Hudební výchova, Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: SAM Labs,

Slabikář trochu jinak

Předmět: Český jazyk,
Třída: 1, 2,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Sudá a lichá čísla

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 3, 4,
Technologie: Photon EDU,

Herbář s QR kódy

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad, PC,

Newton v praxi

Předmět: Fyzika,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Záhadné semínko

Předmět: Český jazyk, Informatika, Výtvarná výchova,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Scratch,

Slovníček pojmů kybernetické bezpečnosti s QR kódy

Předmět: Informatika,
Třída: 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad,

Mach a Šebestová

Předmět: Český jazyk, Informatika, Výtvarná výchova, Přírodověda/Přírodopis,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, bez technologií, Scratch,

Mapování s využitím aplikace PicCollage

Předmět: Prvouka, Vlastivěda/Zeměpis,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad,

Desková hra s Blue-Bot a Bee-Bot

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Rozklad na součin

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 9,
Technologie: Ozobot,

Aritmetické výrazy

Předmět: Matematika,
Třída: 8,
Technologie: Online nástroj, Interaktivní panel/tabule,

Mocniny, odmocniny, Pythagorova věta

Předmět: Matematika,
Třída: 8,
Technologie: iPad, Online nástroj,

Lineární rovnice s Ozobotem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 9,
Technologie: Ozobot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14