Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

I´m a little snowman

Předmět: Anglický jazyk, Informatika, Robotika,
Třída: 2, 3,
Technologie: iPad, Scratch, iRoot, Codey Rocky,

S Ozobotem kolem světa

Předmět: Informatika, Vlastivěda/Zeměpis, Robotika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Ozobot,

LED s Arduinem

Předmět: Fyzika, Informatika, Robotika,
Třída: 8, 9,
Technologie: Scratch, PC, Arduino,

Dvanáct měsíčků

Předmět: Informatika, Prvouka, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Ozobot, Scratch,

Zlatovláska

Předmět: Český jazyk, Fyzika, Informatika, Prvouka, Výtvarná výchova, Technická výchova, Přírodověda/Přírodopis,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, bez technologií, Scratch, Lego WeDo,

Lidské tělo - orgány

Předmět: Informatika, Prvouka, Přírodověda/Přírodopis, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Chytrá domácnost s Blue-botem

Předmět: Informatika, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Domácí zvířata

Předmět: Informatika, Prvouka,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Třídění odpadu

Předmět: Prvouka,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Čelovka

Předmět: Anglický jazyk, Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: iPad, bez technologií,

Chytrá domácnost

Předmět: Anglický jazyk, Český jazyk, Informatika, Technická výchova,
Třída: 4, 5, 6,
Technologie: iPad, SAM Labs,

Souřadnice bodů s lego displejem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 6, 7, 8, 9,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Nejen černé historky

Předmět: Anglický jazyk, Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: bez technologií,

Hra na roboty

Předmět: Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: bez technologií,

Zvířata v lese

Předmět: Prvouka,
Třída: MŠ,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14