Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Ledové království

Předmět: Český jazyk, Fyzika, Prvouka, Výtvarná výchova, Technická výchova, Přírodověda/Přírodopis,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: bez technologií, Scratch,

Pohádka o veliké řepě

Předmět: Český jazyk, Fyzika, Informatika, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: bez technologií, Bee-Bot/Blue-Bot, Scratch,

Liška obecná s Ozobotem

Předmět: Informatika, Matematika, Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 4, 5,
Technologie: Ozobot,

Rýsování s Ozobotem

Předmět: Informatika, Matematika, Tělesná výchova,
Třída: 3, 4,
Technologie: Ozobot,

Vyjmenovaná pohádka

Předmět: Český jazyk,
Třída: 3, 4,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Rizikové chování

Předmět: Informatika,
Třída: 4, 5, 6,
Technologie: iPad,

Ozobot v lesním bludišti

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: 2, 3, 4, 5,
Technologie: Ozobot,

Houby

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 6,
Technologie: iPad, Online nástroj, Interaktivní panel/tabule,

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Předmět: Matematika,
Třída: 9,
Technologie: iPad,

Záporná čísla

Předmět: Matematika,
Třída: 7,
Technologie: Ozobot,

Marti-storky (střed a kružnice)

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Vyžeň vetřelce

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: Interaktivní panel/tabule,

Setkání s Marťanem

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: Interaktivní panel/tabule,

Protiklady

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: Interaktivní panel/tabule,

Kde je více a kde je méně

Předmět: Matematika,
Třída: MŠ,
Technologie: Interaktivní panel/tabule,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14