Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Dokreslovací QR kódy v matematice

Předmět: Matematika,
Třída: 6,
Technologie: iPad,

Matematický poker

Předmět: Matematika,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad, bez technologií, Online nástroj, PC,

Optika se zrcadly

Předmět: Fyzika,
Třída: 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií, Online nástroj,

Slabiky

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: bez technologií, Interaktivní panel/tabule,

Kde bydlí, co jedí, co dávají zvířata?

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: bez technologií, Interaktivní panel/tabule,

K čemu slouží?

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ,
Technologie: bez technologií, Interaktivní panel/tabule,

Krokujeme, píšeme program

Předmět: Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Roční období - bludiště

Předmět: Prvouka,
Třída: MŠ, 1, 2, 3,
Technologie: bez technologií,

Co, kdo sem nepatří

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Najdi rozdíl

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Co je na obrázku

Předmět: Český jazyk,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: bez technologií,

Dokresli obrázek

Předmět: Matematika, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: bez technologií,

Binární stopovačka

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Měřidla času

Předmět: Fyzika, Informatika,
Třída: 6,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Dostaň se z parkoviště

Předmět: Informatika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: bez technologií, Online nástroj,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14