Soutěže

Po celý rok pořádáme soutěže určené žákům plzeňských škol. Jejich zaměření se týká digitálních technologií a jejich využívání v běžném životě nebo při výuce. Děti se při nich zábavnou formou seznámí například s programováním či roboty, zároveň se je naučí využívat a získané dovednosti mohou ihned otestovat a porovnat s vrstevníky. Zúčastnění pedagogové mají možnost ukázat svým kolegyním a kolegům, že počítače, roboti, programování nebo digitální technologie mají ve výuce své místo. Zároveň si tím zvyšují kvalifikaci, inspirují ostatní učitele a vytváří pro ně kvalitní materiály.

Škrábej, kotě!

Soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, která si klade za cíl vzbudit u žáků zájem o programování a zvýšit povědomí o bezpečnosti na internetu. Na každém stupni má soutěž dvě kategorie, výtvarnou a programovací. Žáci mají vytvořit komiks na téma bezpečnost na internetu. Ve výtvarné kategorii k tomu využívají buď klasické techniky (pastelky, vodovky, fixy atd.), nebo počítačové aplikace a programy. V programovacích kategoriích využívají žáci aplikace ScratchJr (1. st.), nebo Scratch (2. st.).

Animuj!

Soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Cílem je vzbudit u žáků zájem o jiný způsob vyjádření myšlenek, postojů a názorů prostřednictvím digitálních technologií a zároveň tak rozvíjet jejich digitální gramotnost. Témata pro 1. a 2. stupeň se liší, avšak společné mají jedno, a to předat nosnou myšlenku k danému tématu prostřednictvím animace – originálně, kreativně a smysluplně. Volba nástroje pro tvorbu videa je volitelná, my doporučejeme aplikace iMovie a Stop Motion Studio.