Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Rekordy savců

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 8,
Technologie: iPad,

Houby

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 6,
Technologie: iPad, Online nástroj,

Členovci

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 6,
Technologie: iPad,

Výpočet průměrné rychlosti Ozobota

Předmět: Fyzika,
Třída: 7,
Technologie: Ozobot,

Násobení zlomků

Předmět: Matematika,
Třída: 7,
Technologie: Ozobot,

Krácení a rozšiřování zlomků

Předmět: Matematika,
Třída: 7,
Technologie: iPad, Ozobot,

Buňka - Kahoot!

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 6,
Technologie: iPad, Online nástroj, Interaktivní panel/tabule,

Skládání sil

Předmět: Fyzika,
Třída: 7,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Měření rychlosti zvuku pomocí aplikace Phyphox

Předmět: Fyzika,
Třída: 7, 8,
Technologie: iPad,

Poznávačka - zástupci

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 7,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Práce a výkon s Padletem

Předmět: Fyzika,
Třída: 8,
Technologie: iPad,

Paryby

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 7,
Technologie: iPad,

Buňka

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 6,
Technologie: iPad,

Práce a výkon

Předmět: Fyzika, Informatika,
Třída: 8,
Technologie: iPad,

Lidská práva

Předmět: Občanská výchova,
Třída: 8, 9,
Technologie: iPad, Online nástroj,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14