Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Zlomky s Ozobotem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 7,
Technologie: Ozobot,

Obvody a obsahy s Ozobotem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 8, 9,
Technologie: Ozobot,

QR kódy - elektřina

Předmět: Fyzika,
Třída: 6, 8,
Technologie: iPad,

Síť těles

Předmět: Matematika,
Třída: 6,
Technologie: iPad, Scratch,

Velká násobilka

Předmět: Matematika,
Třída: 6,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Lže nám reklama?

Předmět: Chemie,
Třída: 8, 9,
Technologie: PASCO,

Seznamovací aktivita s aplikací Word Art

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: Online nástroj,

V říši zvířecích smyslů

Předmět: Informatika, Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Binární luštění

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Obojživelníci

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 7,
Technologie: Ozobot,

Detektivní QR kódy

Předmět: Prvouka, Vlastivěda/Zeměpis,
Třída: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad,

Úhly

Předmět: Matematika,
Třída: 6,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Lineární rovnice s QR kódy

Předmět: Matematika,
Třída: 8,
Technologie: iPad, Online nástroj,

Orgánové soustavy

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 5,
Technologie: iPad, Bee-Bot/Blue-Bot,

Orgány člověka

Předmět: Přírodověda/Přírodopis,
Třída: 5,
Technologie: iPad, Bee-Bot/Blue-Bot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14