Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Bezpečná cesta do školy

Předmět: Prvouka,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Čas

Předmět: Matematika, Prvouka,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Sčítání a odčítání do 100

Předmět: Matematika,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Walk with Dot (Dash) - My Town

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Superheroes

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Lidské tělo

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Mapování s Ozoboty

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova,
Třída: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: Ozobot,

Questions

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Planeta Geometri

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Obvod čtverce

Předmět: Matematika,
Třída: 4,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Slovní úlohy s Dotem

Předmět: Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Počítání s Dashem

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 3,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Animals

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 2,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Spočítej zvuky

Předmět: Hudební výchova, Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Počítání s Ozoboty

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: 2,
Technologie: Ozobot,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14