Inspirace do výuky

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Julie jede do kina

Předmět: Informatika,
Třída: 4, 5, 6,
Technologie: bez technologií,

Robotí špión

Předmět: Informatika,
Třída: 4, 5, 6,
Technologie: bez technologií,

Příšerky

Předmět: Informatika,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: bez technologií,

Hanojské věže

Předmět: Informatika,
Třída: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Programujeme s kelímky

Předmět: Informatika,
Třída: 3, 4, 5,
Technologie: bez technologií,

Rozřazování zvířat

Předmět: Informatika, Prvouka,
Třída: MŠ,
Technologie: Online nástroj,

Rozmlouváme obrázky

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ,
Technologie: iPad, Scratch,

Zpátky do pohádky

Předmět: Český jazyk, Informatika, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: Bee-Bot/Blue-Bot,

Velikonoční cesta

Předmět: Informatika, Matematika, Prvouka,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: bez technologií,

Proběhni se (za QR kódy)

Předmět: Fyzika,
Třída: 7, 8, 9,
Technologie: iPad, bez technologií, Online nástroj,

Severní Evropa

Předmět: Vlastivěda/Zeměpis,
Třída: 8,
Technologie: Online nástroj, PC, e-Book,

Vývoj člověka

Předmět: Dějepis,
Třída: 6,
Technologie: Online nástroj, PC, e-Book,

Protiklady

Předmět: Informatika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: bez technologií,

Jaro

Předmět: Informatika, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: bez technologií,

Postav si svůj zámek

Předmět: Matematika, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: bez technologií,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14