Robotika ve výuce

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Proto jsme navázali užší spolupráci s některými z plzeňských škol. Vybavili jsme je roboty Dash & Dot, Lego Mindstorm EV3 a Ozobot. Učíme s nimi pracovat pedagogy a využívat je ve výuce různých předmětů. Těší nás, že si (nejen tito) pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí a sami vymýšlejí způsoby zapojení robotů do výuky. Vytvářejí metodické materiály, které pomáhají i dalším učitelům, a tak se roboti a robotika stávají součástí běžné výuky. Žáci si osvojují učivo netradičním způsobem a zároveň se seznamují s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Metodické materiály, tvořené pedagogy i námi v CR, jsou rozdělené podle předmětů a zařazené do ročníků.