Digitální technologie ve výuce

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Vánoční hvězdy

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: jiné, mTiny Education,

Dash záchranářem

Předmět: Informatika, Výtvarná výchova, Vlastivěda/Zeměpis, Technická výchova, Robotika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Bludiště

Předmět: Informatika, Robotika,
Třída: 2, 3, 4, 5,
Technologie: Online nástroj, Scratch, PC,

Posloupnost barev s Blue-botem

Předmět: Anglický jazyk, Informatika, Výtvarná výchova, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Blue-Bot,

SAM Labs Krádež diamantu

Předmět: Informatika, Technická výchova, Robotika,
Třída: 6, 7, 8, 9,
Technologie: iPad, SAM Labs,

Ozobot na cestě po památkách ČR

Předmět: Vlastivěda/Zeměpis,
Třída: 4,
Technologie: Ozobot,

I´m a little snowman

Předmět: Anglický jazyk, Informatika, Robotika,
Třída: 2, 3,
Technologie: iPad, jiné, iRoot, Codey Rocky,

S Ozobotem kolem světa

Předmět: Informatika, Vlastivěda/Zeměpis, Robotika,
Třída: 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Ozobot,

LED s Arduinem

Předmět: Fyzika, Informatika, Robotika,
Třída: 8, 9, SŠ,
Technologie: jiné, Arduino,

Dvanáct měsíčků

Předmět: Informatika, Prvouka, Výtvarná výchova,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Ozobot, jiné,

Zlatovláska

Předmět: Český jazyk, Fyzika, Informatika, Prvouka, Výtvarná výchova, Technická výchova, Přírodověda,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, bez technologií, jiné, Lego WeDo,

Lidské tělo - orgány

Předmět: Informatika, Prvouka, Přírodověda, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Blue-Bot,

Chytrá domácnost s Blue-botem

Předmět: Informatika, Robotika,
Třída: MŠ, 1, 2,
Technologie: Blue-Bot,

Domácí zvířata

Předmět: Informatika, Prvouka,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Blue-Bot,

Třídění odpadu

Předmět: Prvouka,
Třída: MŠ, 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Blue-Bot,

1 2 3 4 5 6