Kroužky

Cílem našich volnočasových aktiv je podpoření zájmu dětí o polytechnické a přírodovědné vzdělání. Nabízíme kroužky pro děti od 6 do 16 let. Kroužky jsou různě orientované a to na robotiku, drony, přírodní vědy, elektroniku, programování či modelování ve 3D.

dle zaměření dle věku dle technologií
24.09 – 10.06
2018/2019
1580 Kč
Lego WeDo
Na kroužku Lego WeDo se účastníci zábavnou formou seznámí se základy blokového programování.
24.09 – 10.06
2018/2019
1580 Kč
Robotí challenge
Cílem kroužku je vytvoření návrhu robota, následné zkonstruování jeho těla a v neposlední řadě jeho naprogramování, a to při předem stanovených podmínkách, kterých se budou muset účastníci držet.
24.09 – 10.06
2018/2019
1580 Kč
Video a fotografie
Behem kroužku se účastníci naučí používat fotoaparát a tvořit vlastní videozáznam
24.09 – 10.06
2018/2019
1780 Kč
Nech ožít svůj výrobek
Cílem kroužku je poznat základy mechaniky a elektroniky. Děti se seznámí se základními elektrotechnickými součástkami a vyzkouší si práci se dřevem, kovem a dalšími materiály.
24.09 – 10.06
2018/2019
1780 Kč
Technika pro každého
Kroužek Technika pro každého je zaměřen na práci se dřevem, kovem a dalšími materiály.
24.09 – 10.06
2018/2019
1580 Kč
Fotografie a video
Během kroužku se účastníci naučí používat fotoaparát a tvořit vlastní videozáznam
24.09 – 10.06
2018/2019
1580 Kč
Elektronika a programování (CANSAT)
V rámci kroužku se účastníci budou připravovat na národní kolo evropské soutěže Cansat.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Robotika pro nejmenší I
Kroužek je určený dětem bez zkušeností, nebo jen se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou se v něm seznámí se základy robotiky a programování.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Lego WeDo pro nejmenší
Na kroužku Lego WeDo se účastníci zábavnou formou seznámí se základy blokového programování.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Robotika pro nejmenší II
Kroužek je určený dětem bez zkušeností, nebo jen se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou se v něm seznámí se základy robotiky a programování.
25.09 – 11.06
2018/2019
1780 Kč
Sestav si robota
V kroužku se děti naučí pracovat s motory a senzory, se kterými poté sestaví a naprogramují vlastního robota.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Bastlení pro začátečníky
Cílem kroužku je poznat základy elektroniky a vyzkoušet si, jak věci fungují.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Programování - začátečníci
Kroužek Programování - začátečníci seznámí účastníky s jazykem přírody - algoritmickým myšlením.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Grafika
V kroužku Grafika se účastníci seznámí s tím, jak se vylepšují, retušují, odbarvují a kolorují fotografie, jak vzniká fotomontáž, jak vytvořit karikaturu a další zajímavé grafické efekty.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Arduino - začátečníci
V kroužku se účastníci seznámí se platformou Arduino a základními elektronickými součástkami, pomocí kterých budou do nepájivého pole zapojovat elektrické obvody.
25.09 – 11.06
2018/2019
1580 Kč
Programování - pokročilí
Python je freeware, který bude využíván na kroužku Programování - pokročilí. Děti se seznámí s tímto moderním programovacím jazykem a budou se učit textovému programování s využitím grafiky.
26.09 – 12.06
2018/2019
1580 Kč
CAD pro děti
Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování.
26.09 – 12.06
2018/2019
1580 Kč
Programování mikropočítačů pro nejmenší
Kroužek je určený dětem bez zkušeností s programováním. Hravou formou se účastníci seznámí se základy programování.
26.09 – 12.06
2018/2019
1580 Kč
GEEK club
Volnočasové setkávání nadaných dětí za účelem podpory jejich vzdělání a samostatné činnosti. Účastníci kroužku budou pracovat na dlouhodobějších projektech.
26.09 – 12.06
2018/2019
1580 Kč
Lego roboti - začátečníci
Na kroužku Lego roboti - začátečníci se účastníci seznámí se stavebnicovým systémem Lego MINDSTORMS. Pomocí této sady budou mít možnost zlepšit své konstrukční dovednosti.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Stavba závodního dronu a FPV létání pro ZŠ
V rámci kroužku postavíme závodní drony a pustíme se do FPV létání.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Robotika pro děvčata
Robotika, programování, technologie – to jsou slova, která dnes můžeme slyšet úplně všude. V tomto kroužku si ukážeme, že tyto oblasti nejsou jen doménou mužů.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Malý zvědavec
Kroužek je určen dětem, které se nechtějí věnovat pouze jedné technologii, ale rádi by zkusily co nejvíc z toho, co Centrum robotiky nabízí. Pro ně jsme připravili kroužek zaměřený na různé technologie.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Arduino - pokročilí
V kroužku účastníci prohloubí své znalosti a možnosti využití platformy Arduina.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Robotika pro nejmenší - pokročilí
Kroužek je určený dětem se základními zkušenostmi s programováním. Hravou formou navážeme na Robotiku pro nejmenší 1., na které se již děti s roboty seznámily. S dětmi budeme využívat aplikace a programy pro grafické programování.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Stavba a programování robotů
Kroužek je primárně určen dětem, které navštěvovaly Robotiku pro nejmenší. Hravou formou se v něm seznámí se stavbou robotů z různých stavebnic (Makeblock, Lego, ..) a následně jejich programováním k plnění nejrůznějších úkolů.
27.09 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Lego roboti - pokročilí
Na kroužku Lego roboti - pokročilí účastníci prohloubí své znalosti s programovacím prostředím stavebnicového systému Lego MINDSTORMS.
11.10 – 13.06
2018/2019
1580 Kč
Stavba závodního dronu a FPV létání pro ZŠ a SŠ
V rámci kroužku postavíme závodní drony a pustíme se do FPV létání.