Lego WeDo

Přidej se mezi malé zvědavce a pojď společně s námi celý rok zkoušet různé technologie, které Centrum robotiky nabízí. Děti na kroužku budou stavět konstrukce z programovatelné stavebnice Lego WeDo, které budou následně programovat. Prostřednictvím stavebnicového systému budou rozvíjet nejen logické myšlení, ale i jemnou motoriku. Budou malovat, své obrázky následně oživí prostřednictvím aplikací v iPadu. Vyzkouší si práci s fotografií a zeleným pozadím. Nebudou chybět ani pokusy z přírodních věd. Přidáš se mezi zvědavce?

 

Doporučený věk: 3.–5. třída
Každé úterý od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!LektorLadislava Dvořáková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

19.09.2023 – 28.05.2024
Obsazeno