Malý zvědavec

Kroužek je určen dětem, které se nechtějí věnovat pouze jedné technologii, ale rády by zkusily co nejvíc z toho, co Centrum robotiky nabízí. Pro ně jsme připravili kroužek zaměřený na různé technologie. Děti se tak seznámí s roboty a vyzkouší si je programovat. Dále získají základy tvorby a úpravy fotografie a filmu. Vyzkouší si některé pokusy z oblasti přírodních věd a budou navrhovat a tisknout 3D modely. Dále budou stavět jednoduchá elektrická zařízení a modely.

 

Doporučený věk: 2.–7. třída
Každou středu od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!

 

 Lektorrůzní


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

20.09.2023 – 29.05.2024
Obsazeno