VEX

A co je to vlastně ten VEX? VEX je stavebnicový robotický systém, ze kterého je možné sestavovat různé typy robotů a následně je blokově programovat. Na kroužku se budeme věnovat jak konstrukci, tak programování robotů. Seznámíme se s různými senzory, které stavebnice obsahuje a které běžně vídáš ve svém okolí. Stavět budeme podle návodu, ale jistě si během roku vyzkoušíme postavit i vlastní model. Roboty budeme testovat na speciálním hřišti, kde prověříme jak program, tak konstrukční řešení robota.

 

Doporučený věk: 5.–7. třída
Každou středu od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!LektorPetr Končický


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

20.09.2023 – 29.05.2024
Obsazeno