Exkurze

Centrum robotiky nabízí velké množství témat a činností, které dokáží zaujmout děti každého věku. Proto školám nabízíme možnost návštěvy s celou třídou (případně s více třídami najednou). Děti tak mají možnost seznámit se s novými technologiemi a vyzkoušet si např. ovládání a programování různých robotů, 3D modelování, pokusy se sadou PASCO, práci ve fotoateliéru a další technologie. Dále se mohou seznámit s rozšířenou realitou či výukou na tabletech iPad.

Mohlo by se zdát, že program je určen pro žáky, což je pravda, avšak v našem hledáčku je právě pedagog. Proč on? Díky exkurzi má možnost si sám danou technologii vyzkoušet, vidět své žáky, jak na technologii reagují či nad ní diskutují. Vidět, jak lze propojit vzdělávací obsah z různých předmětů s danými technologiemi nebo se zamyslet nad přínosem, kterým smysluplné začlenění technologie do výuky může být. Během exkurze vzniká prostor ke konzultaci případných nápadů či obav ze strany učitele. Cílem exkurzí v Centru robotiky je přenositelnost aktivit, které si žáci u nás vyzkoušejí, do Vašich vlastních hodin.

Obsah exkurze se snažíme připravit na míru dle toho, jaké technologie již na škole máte či budete nakupovat, také dle aprobace, zkušeností a podle toho, co je Vaším cílem. Jsme rádi, když se společně předem domluvíme na Vašich potřebách a exkurze je poté přínosem jak pro žáky, tak pro Vás samotné.

Exkurze jsou zdarma. Podmínkou exkurze je účast pedagoga/ů na jednotlivých stanovištích společně s dětmi. Dle domluvy mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Exkurze je potřeba objednat e-mailem nebo telefonicky (berankovate@plzen.eu, 702 299 374).

Můžete k nám dojet trolejbusy č. 10, 13, 14 (zastávka Zimní stadion, potom 5 minut pěšky), nebo dojít z Mikulášského náměstí (cca 7–10 minut ze zastávky tramvaje č. 1 a 2).

 

Na 2. pololetí školního roku 2023/2024 jsou exkurze obsazené. Objednávky na další školní rok spouštíme od 1. září 2024.