Pedagogové

Vzdělávání a podpora pedagogů patří mezi naše klíčové aktivity. Zaměřujeme se na základní a mateřské školy zřizované Magistrátem města Plzně. Cílem našich aktivit je podpora smysluplného využívání informačních a digitálních technologií ve výuce.

Během seminářů učíme pedagogy efektivně pracovat s interaktivními pomůckami. Pomáháme jim vytvářet moderní výukové materiály a seznamujeme je s dalšími kreativními možnostmi využití těchto technologií. Díky seminářům mají učitelé možnost získat základní i pokročilé dovednosti zaměřené na práci s interaktivní tabulí, tablety i počítačem. Kromě toho školám nabízíme možnost exkurzí v CR nebo dlouhodobého zapůjčení různého vybavení (roboti, PASCO). Pořádáme soutěže pro žáky i učitele a mnoho dalšího.