Pedagogové

Vzdělávání a podpora pedagogů patří mezi naše klíčové aktivity. Zaměřujeme se především na základní a mateřské školy zřizované magistrátem města Plzně, ale pomáháme i učitelům a školám mimo Plzeň. Cílem našich aktivit je podpora smysluplného využívání informačních a digitálních technologií ve výuce.

Během seminářů seznamujeme pedagogy s praktickými návody jak efektivně pracovat s interaktivními pomůckami. Pomáháme jim vytvářet moderní výukové materiály a seznamujeme je s dalšími kreativními možnostmi využití těchto technologií. Díky seminářům mají učitelé možnost získat základní i pokročilé dovednosti zaměřené na práci s interaktivní tabulí, tablety i počítačem. Kromě toho školám nabízíme možnost exkurzí nebo dlouhodobého zapůjčení materiálního vybavení (roboti, PASCO). Pořádáme soutěže pro žáky i učitele a mnoho dalšího.