Kód, robot, škol(k)aDne 14. 10. se v rámci evropské kampaně Codeweek v Plzni uskutečnila konference s názvem Kód, robot, škol(k)a. Konferenci pořádal Dům zahraniční spolupráce společně s Centrem robotiky v Plzni. Akce se zúčastnilo 48 pedagogů základních škol.

A co bylo obsahem této akce?

Účastníci nejprve vyslechli přednášku na téma smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce, kde jsme se dotkli pojmů digitální technologie, digitální gramotnost, digitální kompetence a informatické myšlení. Zároveň jsme se podívali na příklad toho, jak může vypadat obsahově stejná hodina fyziky s využitím papírového pracovního listu a s využitím online nástěnky a iPadů. Zhodnotili jsme společně výhody a nevýhody obou těchto variant a na závěr se podívali na zdroje, kde pedagog může získávat inspiraci pro svou výuku (ITfitness, Dejte mi pevný bod, Centrum robotiky, Co jsem vyzkoušela).

Po společné části proběhly dvě kola workshopů, kdy v každém kole si účastníci vybírali ze tří možností. V dopoledním kole si někteří pedagogové vybrali workshop, kde rozvíjeli informatické myšlení bez jakékoliv technologie formou hry. Druhou variantou byly základy fotografování a úprava vlastních fotografií. Třetí variantou bylo technologické okénko, tedy workshop, který se týkal nejrůznějších technologií a jejich využití na 1. a 2. stupni ZŠ.

Z odpoledních workshopů bylo opět co vybírat. Jak může vypadat interaktivní hra v aplikaci Action Bound bylo tématem prvního workshopu. Druhou variantou byla práce s tablety, např. tvorba animace ve spojení s metodou skládankového učení. Třetí možností bylo využití virtuální reality při chemickém pokusu ve virtuální laboratoři.

Konference byla velice úspěšná a my už se těšíme na další podobnou příležitost.Publikováno dne 17.10.2021