Soutěže

Po celý rok pořádáme soutěže určené žákům i pedagogům, dětem i dospělým. Jejich zaměření se týká digitálních technologií a jejich využívání v běžném životě nebo při výuce. Děti se při nich zábavnou formou seznámí například s programováním či roboty, zároveň se je naučí využívat a získané dovednosti mohou ihned otestovat a porovnat s vrstevníky. Zúčastnění pedagogové mají možnost ukázat svým kolegyním a kolegům, že počítače, roboti, programování nebo interaktivní technologie mají ve výuce své místo. Zároveň si tím zvyšují kvalifikaci, inspirují své kolegyně a kolegy a vytváří kvalitní materiály pro ostatní pedagogy.

Informace o proběhlých soutěžích najdete v našich novinkách nebo ve fotogalerii

Nadcházející soutěže: