Soutěže

Po celý rok pořádáme soutěže určené žákům i pedagogům, dětem i dospělým. Jejich zaměření se týká digitálních technologií a jejich využívání v běžném životě nebo při výuce. Děti se při nich zábavnou formou seznámí například s programováním či roboty, zároveň se je naučí využívat a získané dovednosti mohou ihned otestovat a porovnat s vrstevníky. Zúčastnění pedagogové mají možnost ukázat svým kolegyním a kolegům, že počítače, roboti, programování nebo digitální technologie mají ve výuce své místo. Zároveň si tím zvyšují kvalifikaci, inspirují ostatní učitele a vytváří pro ně kvalitní materiály.

Vyzkoušej si být učitelem

Soutěž určená žákům 2. stupně. Mají za úkol vytvořit výukový materiál (např. prezentaci, online cvičení, video, …), který bude interaktivní, bude využívat digitální technologie a předávat učivo moderní formou. S tímto materiálem učí v jedné ze tříd na své škole. Autoři nejlepších prací dále postupují do celoměstského kola, kde jejich práce hodnotí porota. Ti nejlepší se sejdou na finálovém kole v Centru robotiky.

Škrábej, kotě!

Soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, která si klade za cíl vzbudit u žáků zájem o programování a zvýšit povědomí o bezpečnosti na internetu. Na každém stupni má soutěž dvě kategorie, výtvarnou a programovací. Žáci mají vytvořit komiks na téma bezpečnost na internetu. Ve výtvarné kategorii k tomu využívají buď klasické techniky (pastelky, vodovky, fixy, ...), nebo počítačové aplikace a programy. V programovacích kategoriích mohou děti využívat aplikace ScratchJr (1. st.), nebo Scratch (2. st.).

Plzeňská PUMA

Soutěž určená učitelům plzeňských ZŠ. Musí vytvořit výukový materiál (DUM), který bude interaktivní, bude využívat digitální technologie a pro děti bude nejen vzdělávací, ale také zajímavý a zábavný. Mohou vytvářet nový materiálnebo přihlásit vlastní práci vytvořenou již dříve.