Senioři

Motto: „Výuka přichází za seniorem".

V dnešní době se lidé dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici. Jedním z důvodů je aktivní přístup k životu a možnost vzdělávání.

Studium VU3V přináší seniorům nové poznatky i plnohodnotně strávený čas a pocit vlastní sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt. Ale nejen to, účastníci si mohou díky pravidelnému setkávání společně rozšiřovat vědomosti a sdílet praktické dovednosti a zkušenosti.

Během přednášky studenti zhlédnou videopřednášku a následně je vedena diskuze na dané téma. Na závěr přednášky si mohou studenti ověřit své znalosti při vypracovávání testu, který vyplňují kolektivně. Studenti mají k dispozici sylaby v tištěné podobě. Díky dostupnosti jednotlivých přednášek na webových stránkách www.e-senior.cz si mohou studenti přednášky pouštět doma.

Studentem VU3V se může stát:

  • občan České republiky s nárokem na pobírání starobního důchodu
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta PEF ČZU v Praze.

 

Kontakt pro přihlašování na VU3V: 
Veronika Vosková 
email: voskova@plzen.eu  
tel: 378 035 537