SeniořiMotto: „Výuka přichází za seniorem„

V dnešní době se lidé dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a projevují zájem být schopni se dále podílet na společenském dění. Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu. Jeden ze způsobů, jak být stále aktivní ve stáří, je vzdělávání.

Virtuální Univerzita třetího věku (dále jen VU3V) je moderní alternativou ke klasické přednáškové výuce. Je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol nebo univerzit (vzdálenost, zdravotní důvody, apod.). Virtuální Univerzita třetího věku je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Výuka probíhá tak, že studenti sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno ze seniorského portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce vypracovávají kolektivní test nebo v návaznosti na probírané téma vedou společnou diskuzi, která slouží k ověření a pochopení celého výkladu. Studenti dostávají při výuce tištěné sylaby.
Výhoda studia VU3V je ta, že student si může jednotlivé přednášky pouštět z domova po přihlášení na seniorský portál na adrese www.e-senior.cz. Přihlašovací údaje obdrží po vyplnění přihlášky do semestrálního kurzu.

Studium na VU3V přináší seniorům nové poznatky i plnohodnotně strávený čas a pocit vlastní sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt. Ale nejen to, účastníci stejné generace díky pravidelnému setkávání si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, sdílet denní praktické dovednosti, vést rozhovory o dalších tématech, s kterými se v každodenním životě setkávají.

Studentem VU3V se může stát:

  • osoby kategorie 50+, které pobírají starobní důchod,
  • senior se statutem důchodce, který rovněž pobírá starobní důchod,
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta PEF ČZU v Praze.

 

Kontakt pro přihlašování na VU3V: 
Libuše Kulhová 
email: kulhova@plzen.eu  
tel: 378 035 161