SeniořiMotto: „Výuka přichází za seniorem„

V dnešní době se lidé dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a projevují zájem být schopni se dále podílet na společenském dění. Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu. Jeden ze způsobů, jak být stále aktivní ve stáří, je vzdělávání.

Výuka probíhá tak, že studenti sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno ze seniorského portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce vypracovávají kolektivní test nebo v návaznosti na probírané téma vedou společnou diskuzi, která slouží k ověření a pochopení celého výkladu. Studenti dostávají při výuce tištěné sylaby.
Výhoda studia VU3V je ta, že student si může jednotlivé přednášky pouštět z domova po přihlášení na seniorský portál na adrese www.e-senior.cz. Přihlašovací údaje obdrží po vyplnění přihlášky do semestrálního kurzu.

Studium na VU3V přináší seniorům nové poznatky i plnohodnotně strávený čas a pocit vlastní sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt. Ale nejen to, účastníci stejné generace díky pravidelnému setkávání si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vědomosti, sdílet denní praktické dovednosti, vést rozhovory o dalších tématech, s kterými se v každodenním životě setkávají.

Studentem VU3V se může stát:

  • osoby kategorie 50+, které pobírají starobní důchod,
  • senior se statutem důchodce, který rovněž pobírá starobní důchod,
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V je Provozně ekonomická fakulta PEF ČZU v Praze.

 

Kontakt pro přihlašování na VU3V: 
Libuše Kulhová 
email: kulhova@plzen.eu  
tel: 378 035 161