Exkurze

Centrum robotiky nabízí velké množství témat a činností, které dokáží zaujmout děti každého věku. Proto školám (mateřským, základním i středním) nabízíme možnost návštěvy s celou třídou (případně s více třídami najednou). Děti tak mají možnost vyzkoušet si například práci ve fotoateliéru, 3D modelování, pokusy se sadou Pasco, roboty Lego Mindstorms EV3 nebo Dash & Dot. Dále se mohou seznámit s rozšířenou realitou na tabletech iPad nebo objevit kouzlo zařízení iMac. Vyučujícím tak nabízíme možnost zprostředkovat dětem nevšední zážitek, doplnit například projektové vyučování nebo hodiny informatiky. Zkrátka zařídit dětem činnosti, ke kterým se běžně nedostanou.

Součástí exkurze je i stanoviště Inspirace do výuky. To je určeno jak žákům, tak především učitelům. Ti mají možnost vidět reálnou výuku zvoleného předmětu (popřípadě tématu) s využitím digitálních technologií (PC, tablet, interaktivní tabule, internetové zdroje,…). Tuto inspiraci jim pak v případě zájmu rádi pomůžeme zapracovat do jejich výuky.

Exkurze jsou zdarma. Jejich konkrétní náplň je možné poskládat podle věku dětí, časových možností nebo právě probíraného tématu. Mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách v Cukrovarské ulici.

Kompletní nabídku exkurzí naleznete zde.

Při výběru témat Vám může pomoci naše galerie.

V případě zájmu o exkurzi nás neváhejte kontaktovat.