Vzděláváme vás pro budoucnost

Centrum robotiky (CR) je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro dospělé i seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy základních a mateřských škol.

Naší mateřskou organizací je Správa informačních technologií města Plzně (SITMP), příspěvková organizace, která je zřizovaná přímo magistrátem města Plzně. Právě snaha města o využívání moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života, je jedním z důvodů vzniku Centra robotiky jako úseku vzdělávání SITMP. Dalším důvodem je potřeba technicky vzdělaných pracovníků a koncept komplexní podpory polytechnického vzdělávání na všech jeho stupních od mateřských po vysoké školy.

Podporu vzdělávání realizujeme na několika úrovních. Kromě zmiňovaných vzdělávacích aktivit pro veřejnost i pedagogy je to materiální zajištění základních škol. Ty vybavujeme např. roboty nebo experimentálními sadami pro badatelsky orientovanou výuku přírodních věd. Ruku v ruce s vybavením jde i naše metodická podpora učitelům, asistovaná výuka a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Plzeň je město se silnou průmyslovou tradicí, které investuje do technického vzdělávání.  Svou vizi být městem inovací, vědy a výzkumu realizuje prostřednictvím konceptu Smart EDU. Více se o tomto konceptu podpory technického vzdělávání v Plzni dozvíte zde.
Cukrovarská 23,
301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí
tel.: 378 035 536
email: centrumrobotiky@plzen.eu