Kreativní fotografie

Potřebujete poradit? Zavolejte nám na +420 378 035 520.

Název akce:


Cena:


Jméno zákonného zástupce: *


Přijmení zákonného zástupce: *


Telefon: *


Email: *


Jméno dítěte: *


Přijmení dítěte: *


Rok narození: *


Sleva na Plzeňskou kartu

Držitelům Plzeňské karty ve věku do 15 let poskytneme slevu ve výši 15 % z ceny kroužku. Sleva se nevztahuje na kurzy a příměstské tábory. Slevu na Plzeňskou kartu nelze uplatnit zpětně.

Číslo Plzeňské karty dítěte:
UPLATNIT SLEVU


Celková cena: 1580 Kč

Způsob platby

Objednávku je nutné uhradit do 10 kalendářních dnů. Dnem uhrazení se rozumí připsání částky na náš účet pod správným variabilním symbolem (VS: č. objednávky). V případě neprovedení platby v uvedené lhůtě bude Vaše objednávka stornována.

Platba kartou on-line. (Nejrychlejší způsob úhrady. Po potvrzení objednávky budete přesměrováni na platební bránu).

Platba bankovním převodem. (POZOR, připsání částky na náš účet může trvat i několik dní).

Akce realizované CR jsou určeny pro veřejnost (děti, dospělí a senioři) nikoli pro komerční subjekty či právnické osoby. Z tohoto důvodu nejsou vystavovány faktury. V případě platby v hotovosti na recepci CR, Cukrovarská 23C, Plzeň Vám bude vystaven příjmový doklad. V ostatních případech Vám bude zasláno potvrzení o platbě na email uvedený v objednávce.

Uděluji SPRÁVĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci, se sídlem Dominikánská 4, 301 00 Plzeň (dále jen Správce údajů), jejíž součástí je Centrum robotiky, souhlas se zpracováním všech výše uvedených osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace volnočasové aktivity/semináře a informování o důležitých změnách konání aktivity. Souhlas uděluji do konce doby trvání kroužku/kurzu.

SPRÁVĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci, se sídlem Dominikánská 4, 301 00 Plzeň (dále jen Správce údajů), jejíž součástí je Centrum robotiky, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon a email za účelem zasílání informačních emailů o chodu a novinkách v Centru robotiky. Souhlas uděluji na dobu 3 let od jeho podpisu.

Osobní údaje budou zpracovávány dle pravidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět např. prostřednictvím emailu zaslaného na centrumrobotiky@plzen.eu
• požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
• požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Beru na vědomí, že z akce bude pořizován záznam (týká se pouze webináře pro pedagogy).

Přečetl/a jsem si všeobecné podmínky a souhlasím s nimi.

s tím, že se může dcera/syn zúčastnit venkovních aktivit v rámci navštěvovaného kurzu / kroužku