ZPĚT

Potřebujete poradit? Zavolejte nám na +420 378 035 534.

Vytvoření objednávky

Zakoupená položka:


Cena:


Jméno: *


Přijmení: *


Název školy (V případě, že se hlásíte na akci pro pedagogy.):


Telefon: *


Email: *


Jméno účastníka, rok narození: (Vyplňte, je-li odlišné od plátce.)


Uděluji SPRÁVĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci, se sídlem Dominikánská 4, 301 00 Plzeň (dále jen Správce údajů), jejíž součástí je Centrum robotiky, souhlas se zpracováním všech výše uvedených osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu za účelem organizace volnočasové aktivity/semináře a informování o důležitých změnách konání aktivity. Souhlas uděluji do konce doby trvání kroužku/kurzu.

Uděluji SPRÁVĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci, se sídlem Dominikánská 4, 301 00 Plzeň (dále jen Správce údajů), jejíž součástí je Centrum robotiky, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon a email za účelem zasílání informačních emailů o chodu a novinkách v Centru robotiky. Souhlas uděluji na dobu 3 let od jeho podpisu.

Osobní údaje budou zpracovávány dle pravidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět např. prostřednictvím emailu zaslaného na centrumrobotiky@plzen.eu
• požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
• požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Platba bankovním převodem. (Zvolili jste úhradu bankovním převodem. POZOR, pro držitele Plzeňské karty ve věku do 15 let poskytneme slevu ve výši 15 % z ceny kroužku. Sleva se nevztahuje na kurzy a příměstské tábory. Platí pouze při platbě v hotovosti na recepci Centra robotiky v Cukrovarské 23C, v Plzni. Chcete-li uplatnit slevu, zvolte úhradu hotově na recepci.)

Hotově na recepci. (Zvolili jste úhradu v hotovosti na recepci Centra robotiky. Držitelům plzeňské karty do 15 let bude poskytnuta 15% sleva z ceny kroužku. Sleva se nevztahuje na kurzy a příměstské tábory. Platí pouze při platbě V HOTOVOSTI NA RECEPCI CR, Cukrovarská 23C, Plzeň.)

Přečetl jsem si všeobecné podmínky a souhlasím s nimi.