Vytvoř a natoč si svůj komiks

Na příměstském táboře se děti seznámí s profesionálním ateliérem, naučí se pracovat s aplikacemi pro tvorbu a úpravu fotografií a krátkých filmů. Na konci celého týdne si děti domů odnesou svůj vlastní komiks a krátký film. Dopoledne budou zaměřena na práci s technologiemi v Centru robotiky a odpolední program budou doplňovat hry venku, které budou tematicky zaměřené a propojené s ústředním tématem celého týdne.


Věk:
                  9 - 14 let
Zaměření:        grafika, technika, roboti, fotka/video

Cena příměstského táboru zahrnuje 2x svačinu, oběd, vstupy v rámci výletů mimo budovu CR. Nezahrnuje dopravu MHD.    
Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

06.08.2018 – 10.08.2018
Přihlášení po domluvě