Robotí challenge

Na kroužku budou děti díky problémové výuce rozvíjet logické myšlení, schopnost řešit problémy a překonávat obtíže. Děti budou pracovat ve dvou týmech, kdy každý tým sestaví svého robota, se kterým se na konci kroužku utká v „myšlenkovém souboji“*.
 

Co se děti v kroužku naučí:

  • pracovat s různými materiály (hliník, dřevo, plast)
  • kreslit ve SketchUpu (modelovací program)
  • pracovat s platformou Arduino a programovat v prostředí Arduino IDE 

*myšlenkovým soubojem rozumíme: vymyšlení co nejefektivnější a nejrychlejší cesty k dosažení cíle v rámci určitého bludiště


Věk: 6. - 9. třída a SŠ
Každé pondělí od 16,00 do 17,30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

LektorJaroslav OpltJosef Navrátil


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

08.01.2018 – 11.06.2018
Přihlášení po domluvě