Scratch pro 2.stupeň ZŠ - kurz - ONLINE (začátečníci)

Dlouhodobý kurz programování ve Scratchi je určen všem učitelům, kteří chtějí s programováním začít. Tento grafický jazyk je intuitivní, mohou v něm programovat začátečníci i pokročilí. Během semináře se společně seznámíme s prostředím, naprogramujeme si jednoduché úlohy, ale i komplexnější hry. Prostředí Scratch je výborným nástrojem, který lze využít k výuce informatiky podle revidovaných RVP ZV. Kurz je rozdělen do pěti lekcí, každá v délce 90 minut. Doporučujeme kurz absolvovat celý, protože lekce na sebe budou navazovat, ale po domluvě je možné absolvovat jen výběr. Kurz je akreditovaný v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

 

Jednotlivé lekce budou probíhat 8. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12. a 13. 12. v čase 17:00 - 18:30.

Kurz se uskuteční pouze při obsazenosti alespoň 5 pedagogy.

Odkaz do místnosti obdržíte nejméně den předem. Z kurzu bude pořizován záznam.LektorŠtěpánka Baierlová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

08.11.2021 – 13.12.2021
Přihlášení po domluvě