Stavba a programování robotů

Kroužek je určen všem dětem, které mají chuť stavět a programovat roboty. Hravou formou se v něm seznámí se stavbou robotů stavebnice Makeblock a s jejich programováním k plnění nejrůznějších úkolů. Je určen pro začátečníky. V kroužku využíváme aplikace a programy pro blokové (grafické) programování. Děti se učí, jakým způsobem se robot pohybuje, rozhoduje a jak je potřeba mu zadávat příkazy. Tím u dětí rozvíjíme logické myšlení, prostorovou představivost, kreativitu, schopnost správné definice problému a jeho řešení či schopnost algoritmizace. Zároveň rozvíjíme jejich školní znalosti a dovednosti.

 

Doporučený věk: 6.–9. třída
Každé pondělí od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • sestavovat různé typy robotů
  • uplatnit svoji kreativitu, matematické znalosti
  • principy algoritmizace, logického myšlení, kreativního řešení problému

LektorVladimír Šípek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

13.09.2021 – 13.06.2022
Obsazeno