CAD pro děti

Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování. V rámci kroužku si účastníci budou moci některé své modely vytisknout na 3D tiskárně a odnést domů a zároveň se dozvědí, z jakých materiálů je možné tisknout, jaké mají materiály vlastnosti a na jakém principu vlastně 3D tiskárna funguje.

 

Doporučený věk: 5.–9. třída
Každé úterý od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • vytvořit výkres, orientovat se  ve výkresu
  • vytvořit složitější 3D modely
  • používat 3D tiskárnu

 

LektorKateřina Patková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

14.09.2021 – 14.06.2022
Obsazeno