Lego WeDo

Na kroužku Lego WeDo se účastníci zábavnou formou seznámí se základy blokového programování. Budou stavět konstrukce dle návodu, ale také dle vlastní fantazie, a tím budou rozvíjet svoji kreativitu. V programovacím prostředí pro Lego WeDo se účastníci naučí tvořit programy, které následně využijí k tomu, aby si abstraktní úlohy ověřili v praxi na svých konstrukcích.

 

Doporučený věk: 3.–5. třída
Každé úterý od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • sestavovat různé konstrukce
  • uplatnit svoji kreativitu, matematické a fyzikální znalosti, schopnost řešit problém
  • pracovat v blokovém programovacím prostředí

LektorLadislava Dvořáková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

14.09.2021 – 14.06.2022
Obsazeno