Malý zvědavec pro nejmenší

Přidej se mezi malé zvědavce a pojď společně s námi celý rok zkoušet různé technologie, které Centrum robotiky nabízí. Děti se na kroužku seznámí s různými typy robotů a vyzkouší si je programovat. Prostřednictvím stavebnicového systému Lego WeDo budou rozvíjet nejen logické myšlení, ale i jemnou motoriku. Seznámí se s různými senzory a motory, které budou následně programovat v blokovém prostředí. Vyzkouší si práci s fotografií a zeleným pozadím. Nebudou chybět ani pokusy z přírodních věd. Přidáš se mezi zvědavce?

 

Doporučený věk: 1.–2. třída
Každé pondělí od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • tvořit a upravovat fotografie a videa
  • porozumět jevům z oblasti přírodních věd

 

LektorLadislava Dvořáková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

13.09.2021 – 13.06.2022
Obsazeno