Programování ve Scratchi

Kroužek Programování ve Scratchi seznámí účastníky s jazykem přírody – algoritmickým myšlením. Děti se zde naučí rozkládat složité problémy na jednodušší části, které pak mohou řešit a dopracovat se tak k žádanému cíli. V přívětivém programovacím prostředí Scratch se zábavnou formou učí řešit dané problémy, ale i je různě modifikovat. Tento přístup poté využijí nejen ve světě počítačů, ale i v jiných oblastech života. V rámci kroužku budou programovat různé animace, hry a příběhy.

 

Doporučený věk: 5.–9. třída
Každou středu od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • blokově programovat ve Scratchi
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému
  • analyzovat svoji práci, hledat různá řešení problémů

 

LektorKateřina Patková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

15.09.2021 – 15.06.2022
obsazenost 0/10
1580 Kč