Malý zvědavec

Kroužek je určen dětem, které se nechtějí věnovat pouze jedné technologii, ale rády by zkusily co nejvíc z toho, co Centrum robotiky nabízí. Pro ně jsme připravili kroužek zaměřený na různé technologie. Děti se tak seznámí s roboty a vyzkouší si je programovat. Dále získají základy tvorby a úpravy fotografie a filmu. Vyzkouší si některé pokusy z oblasti přírodních věd a budou navrhovat a tisknout 3D modely. Dále budou stavět jednoduchá elektrická zařízení a modely.

 

Doporučený věk: 2.–7. třída
Každé pondělí od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • tvořit a upravovat fotografie a videa
  • porozumět jevům z oblasti přírodních věd

 

 

Lektorrůzní


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

13.09.2021 – 13.06.2022
Obsazeno
1580 Kč