Design na vlastní kůži

Co je to vlastně design? Jakým způsobem se nás dotýká? Na příměstském táboře se budeme věnovat designu i jeho výrobnímu procesu. Děti si projdou jednotlivými fázemi od návrhu, výroby, tvorby značky, nafocení až k samotné prezentaci svého produktu. Díky jednotlivým aktivitám získají představu o výrobním procesu, využijí svoji tvořivost a v závěru týdne si odnesou svůj výrobek domů.

 

Věk: 9 - 12 let

Tábor bude každý den začínat v 8:00 a končit v 16:30.

Cena příměstského tábora zahrnuje každý den 2x svačinu, oběd, vstupy v rámci výletů mimo budovu CR. Nezahrnuje dopravu MHD.

Pokud by současná situace neumožnila příměstské tábory v letních měsících realizovat, bude Vám uhrazená částka za příměstský tábor vrácena.  
Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

09.08.2021 – 13.08.2021
Obsazeno