Editorský týden

Chceš zjistit, jak se tvoří fotomontáž, počítačová (2D rastrová) grafika? Vyzkoušet si natočit, sestříhat a editovat vlastní video? Na táboře si během týdne ukážeme, jak správně nástroje používat. Po celém týdnu budeš mít nejen vlastní zkušenost s tímto odvětvím, ale hlavně se naučíš volit vhodné nástroje a vybavení pro svoji budoucí tvorbu. Přijď to s námi roztočit.

 

 

Věk: 12 - 15 let

Tábor bude každý den začínat v 8:00 a končit v 16:30.

Cena příměstského tábora zahrnuje každý den 2x svačinu, oběd, vstupy v rámci výletů mimo budovu CR. Nezahrnuje dopravu MHD.

Pokud by současná situace neumožnila příměstské tábory v letních měsících realizovat, bude Vám uhrazená částka za příměstský tábor vrácena.  
Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

19.07.2021 – 23.07.2021
Obsazeno