Přírodovědné pokusohraní

Cílem kroužku je seznámit děti hravou formou s fyzikálními, chemickými a biologickými jevy, se kterými se potkávají každý den. Děti budou experimentovat, testovat svůj odhad a samozřejmě i ověřovat svoje teorie. Účastníci budou objevovat a měřit svět kolem nás a díky vlastní výrobě poznají a porozumí některým jevům.

Doporučený věk: 3. - 6. třída
Každé úterý od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • stanovovat a ověřovat své hypotézy
  • porozumět jevům z oblasti přírodních věd
  • realizovat své vlastní pokusy

LektorTereza Kořínková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

15.09.2020 – 15.06.2021
Obsazeno

Fotogalerie