Lego WeDo pro nejmenší

Na kroužku Lego WeDo pro nejmenší se účastníci zábavnou formou seznámí se základy blokového programování. Budou stavět konstrukce dle návodu, ale také dle vlastní fantazie, a tím budou rozvíjet svoji kreativitu. V programovacím prostředí pro Lego WeDo se účastníci naučí tvořit programy, které následně využijí k tomu, aby si abstraktní úlohy ověřili v praxi na svých konstrukcích.

Doporučený věk: 1. - 2. třída
Každý čtvrtek od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • sestavovat různé konstrukce
  • uplatnit svoji kreativitu, schopnost řešit problémy
  • pracovat v blokovém programovacím prostředí

LektorLadislava Dvořáková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

17.09.2020 – 17.06.2021
Obsazeno

Fotogalerie