Holky roboťačky

Robotika rozhodně není jen pro kluky! I holky mohou být programátorky, konstruktérky či technoložky. Na kroužku se naučíme pracovat s tablety, na kterých si vyzkoušíme různé aplikace. Společně se také podíváme do robotického světa, kde se s roboty seznámíme, naučíme se s nimi pracovat, blokově je programovat, a tím rozvíjet algoritmické myšlení, logické uvažování, kreativitu či schopnost řešit problémy. Kroužek je určen pro holčičky, které nastupují do druhé třídy, ale i pro starší.

Doporučený věk: 2. - 3. třída
Každou středu od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování, ovládání robota a základní principy práce s robotem
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému
  • přemýšlet v souvislostech s napojením na reálný svět kolem nás
  • seznámí se se základními senzory a pochopí jejich využití v běžném světě

LektorTereza Beránková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

16.09.2020 – 16.06.2021
obsazenost 1/10
1580 Kč

Fotogalerie