Robotika s Ozoboty - pro učitele

Ozoboty je možné programovat pomocí kreslení čar a kódů, nebo v PC blokově prostřednictvím online aplikace Ozoblockly. Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že správného výsledku mohou dosáhnout různými způsoby. V semináři si ukážeme, jak je možné programovat Ozoboty. Každý si vyzkouší nakreslit pro Ozobota trasu, kde využije ozokódů, ale také programování v aplikaci Ozoblockly. Ukážeme si, jak využít mezipředmětových vztahů pro práci s Ozoboty (např.: přesah do slohu, pracovních činností, výtvarné výchovy, matematiky či informatiky).

26. 3. od 12:00 do 15:15 v Centru robotiky.  Seminář se uskuteční pouze při obsazenosti alespoň 4 pedagogy.Co se účastníci naučí?

  • programovat roboty pomocí barevných čar
  • programovat roboty pomocí Ozoblockly
  • využít roboty v různých předmětech

LektorŠtěpánka Baierlová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

26.03.2020 – 26.03.2020
Přihlášení po domluvě