Přípravný kurz ke státní maturitě - matematika (didaktický test)

Osnova kurzu odpovídá katalogu požadavků k maturitní zkoušce z matematiky MŠMT: Číselné obory, Algebraické výrazy, Rovnice a nerovnice, Funkce, Posloupnosti a finanční matematika, Planimetrie, Stereometrie, Analytická geometrie, Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika (https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku). Výuka probíhá podle vlastních výukových materiálů vytvořených na základě zkušeností s opravováním didaktických testů pod vedením středoškolského učitele.

Ušetříme Vám čas s vyhledáváním materiálů a příkladů, na konci kurzu si vyzkoušíte napsat cvičný didaktický test. Pomůžeme Vám, nebudete na to sami!

Každou středu od 16:45 do 18:45
V době prázdnin se kurz nekoná!

 Co se účastníci naučí?

  • číselné obory
  • algebraické výrazy
  • rovnice a nerovnice
  • posloupnosti a finanční matematika

LektorIvana ŠafránkováVěra Krůsová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

08.01.2020 – 29.04.2020
Přihlášení po domluvě