European Robotics Week - Reklamní spot ve Scratchi Jr.

Přijďte se seznámit s aplikací Scratch Jr. V aplikaci je možné vytvářet příběhy a hry prostřednictvím jednoduchého programování. Naším cílem bude krátká reklama. Zamyslíme se, co obnáší vytváření reklamy a sami si jednu v aplikaci vytvoříme.

Čas workshopu 12:00 - 14:00
Doporučený věk: 9 - 11 letCo se účastníci naučí?

  •  naprogramovat vlastní reklamu pomocí aplikace Scratch Jr.

LektorTereza Šmídová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

16.11.2019 – 16.11.2019
Přihlášení po domluvě