Využití online her ve výuce matematiky - pro učitele

V praktickém semináři si ukážeme, jak začlenit do výuky matematiky online hry a online aplikace. Seminář je určen učitelům, kteří mají zájem bezplatně využívat online materiály pro výuku (např. online hra jako motivační prostředek), rozvíjet kreativitu a logické myšlení svých žáků nebo propojovat výuku s běžným životem kolem nás.

24. 10. od 10:30 do 13:45 v Centru robotiky.  Seminář se uskuteční pouze při obsazenosti alespoň 4 pedagogy. Co se účastníci naučí?

  • Úvod do práce s jednotlivými nástroji
  • celá čísla, poměr a procenta
  • závislosti a data
  • funkce

LektorJitka Rambousková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

24.10.2019 – 24.10.2019
Přihlášení po domluvě