Geogebra ve výuce - akredit. seminář pro učitele

V praktickém semináři se účastníci naučí začlenit do výuky matematiky software GeoGebra. Je to dynamický matematický nástroj určený pro žáky, studenty a učitele, který nabízí velkou škálu možností pro řešení matematických úloh z geometrie i algebry. Předvedeme si na konkrétních úlohách časovou úsporu v hodinách, okamžitou názornost, přesnost. Vybavíme Vás návody a příklady pro výuku. Budete si vytvářet vlastní interaktivní cvičení pod dohledem lektora.

11. 10. od 10:30 do 13:45 v Centru robotiky.  Seminář se uskuteční pouze při obsazenosti alespoň 4 pedagogy.Co se účastníci naučí?

  • úhel a jeho velikost, osa úhlu, osa úsečky, osová a středová souměrnost
  • konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků, kružnice a kruh
  • grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých
  • lineární i nelineární funkce, Pythagorova věta
  • obvody a obsahy rovinných útvarů

LektorJitka Rambousková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

11.10.2019 – 11.10.2019
Přihlášení po domluvě