Digitální gramotnost pro 1. st. ZŠ - akr. sem. pro učitele

Digitální technologie mohou být skvělým nástrojem pro rozvoj kritického myšlení a tvořivosti. Zahrnují práci s informacemi a souvisejí s dovednostmi pro 21. století. Na semináři si ukážeme, jakým způsobem je možné digitální kompetence u žáků rozvíjet. Seminář bude zaměřen na praktické rady a tipy do výuky na prvním stupni ZŠ.

4. 11. od 13:00 do 16:15 v Centru robotiky.  Seminář se uskuteční pouze při obsazenosti alespoň 4 pedagogy. 



Co se účastníci naučí?

  • využívat aplikace např.: GreenScreen, Piccolage, iMovie
  • využívat roboty Blue-boty ve své výuce
  • nápady na využití digitálních technologií ve výuce

Lektor



Martina Jedličková



Martina Kupilíková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

04.11.2019 – 04.11.2019
Přihlášení po domluvě